Potwierdzenie prawa do świadczeń

Od dnia 1 stycznia 2013 r. korzystamy z elektronicznego systemu weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej, w skrócie eWUŚ.

Jeśli w rejestracji poinformują, że NFZ nie potwierdził uprawnień do świadczeń, a jest się przekonanym, że ma się do nich prawo, wówczas można je uzyskać, składając specjalne oświadczenie lub okazując dokument ubezpieczenia. W takim wypadku należy wyjaśnić kwestię prawidłowości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego u swojego płatnika składek ? pracodawcy w przypadku osób zatrudnionych lub w ZUS albo KRUS, gdy jest emerytem lub rencistą. Jeżeli pacjent jest osobą, która zawarła umowę dobrowolnego ubezpieczenia, powinien zgłosić się z aktualnym dokumentami potwierdzającymi opłacenie składek od OW NFZ.

Gdy brak potwierdzenia ubezpieczenia w systemie eWUŚ dotyczy członka rodziny osoby ubezpieczonej, osoba ta powinna upewnić się, czy została zgłoszona do ubezpieczenia przez głównego ubezpieczonego. Taka sytuacja dotyczyć może np. studenta, który pracował w czasie wakacji i nie został ponownie zgłoszony do ubezpieczenia przez swojego rodzica albo dziecka.

Jeśli pacjent nie jest ubezpieczony (NFZ nie potwierdza prawa do świadczeń a pacjent nie okaże dokumentu ubezpieczenia
lub nie złoży oświadczenia) świadczenie nie zostanie sfinansowane przez NFZ i pacjent poniesie jego koszty.

 

Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń:

 • Zgłoszenie do ubezpieczenia.
 • Zaświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń.
 • Imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej ? RMUA.
 • Legitymacja ubezpieczeniowa.
 • Legitymacja rencisty/emeryta.
 • Decyzja wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
 • Dokument potwierdzający dodatkowe uprawnienia, np. zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę zakaźną
  (gruźlica, HIV).
 • Inny dokument potwierdzający uprawnienia, np. odcinek renty lub emerytury.
 • Karta Polaka ? tylko w stanach nagłych!

 

Wątpliwości związane z potwierdzeniem prawa do świadczeń w systemie eWUŚ można wyjaśniać w Pomorskim oddziale NFZ pod numerami telefonów: 58 32 18 635, 58 32 18 626