Punkt pobrań laboratoryjnych

Poniedziałek         700 - 900

Wtorek                 700 - 900

Środa                   700 - 900

Czwartek              700 - 900

Piątek                   700 - 900

 

Zasady postępowania przed pobraniem krwi

Badanie krwi należy wykonać:

1. Rano po wypoczynku nocnym.

2. Na czczo, przynajmniej 12 godzin po ostatnim posiłku.

3. Zachowując lekkostrawną dietę (w dniu poprzedzającym badanie nie należy nadmiernie jeść ani pić, nie odwadniać
i nie głodzić się).

4. Przed leczeniem lub przed zażyciem leków (nie dotyczy pacjentów, u których odstawienie leków jest przeciwwskazane).

5. Unikając stresu, nadmiernego wysiłku fizycznego, palenia papierosów, spożywania alkoholu i kofeiny.

6. Kobiety nie powinny wykonywać analiz w okresie około miesiączkowym.

 

 

Zasady prawidłowego pobrania moczu do badania

Uwaga: Jeżeli są zlecone dwa badania [ogólne badanie moczu i posiew] należy dostarczyć dwa pojemniki z moczem (każda próbka przygotowana według zaleceń).

Aby wykonać badanie ogólne moczu należy:

1. Próbkę moczu dostarczyć w jednorazowym (dostępnym w Przychodni) pojemniku.

2. Mocz pobrać rano, po przerwie nocnej, z pierwszej porcji.

3. Przed zbiórką moczu umyć narządy moczowo-płciowe.

4. Bezpośrednio do pojemnika oddać środkowy strumień moczu.

5. Jeżeli istnieje konieczność oddania moczu do naczynia pośredniego (np. nocnik), zwrócić uwagę, aby mocz nie był zanieczyszczony kałem.

6. Nie wykonywać badania w okresie okołomiesiączkowym u kobiet.

7. Pojemnik podpisać imieniem i nazwiskiem, szczelnie zamknąć i jak najszybciej dostarczyć do punktu pobrań
(w ciągu 2 godz.).

8. U noworodków mocz pobrać do woreczka z taśmą klejącą:

  • po umyciu narządów płciowych i odbytu dziecka wodą z mydłem, przykleić woreczek wokół krocza
    i sprawdzać zawartość co 10-15 minut,
  • podpisany woreczek umieścić w pojemniku plastikowym i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium.

Aby wykonać posiew moczu należy:

1. Mocz dostarczyć w jałowym pojemniku, dostępnym w Przychodni.

2.  Mocz pobrać rano po przerwie nocnej z pierwszej porcji.

3. Umyć ręce oraz narządy moczowo-płciowe wodą z mydłem, a następnie wytrzeć jałowym gazikiem
lub nie wycierać.

4. Oddać środkowy strumień moczu bezpośrednio do pojemnika, który trzeba szczelnie zamknąć
nie dotykając wewnętrznej powierzchni wieczka.

5. Pobraną próbkę przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C, do czasu dostarczenia
do laboratorium.

6. Jeżeli pojemnik zawiera płytkę z podłożem typu Uricult, mocz oddać na obie strony płytki, po czym umieścić ją wewnątrz pojemnika. Płytki nie należy odkładać na jakiekolwiek podłoże i nie dotykać palcami. Pojemnika nie przechowywać w lodówce.

7. Podpisany imieniem i nazwiskiem pojemnik dostarczyć do laboratorium w ciągu 2 godzin.

8. Wykonanie badania wskazane jest przed rozpoczęciem leczenia lub minimum 5 dni po odstawieniu antybiotyku.

Aby prawidłowo zebrać mocz dobowy należy:

1. Przygotować czysty pojemnik o pojemności około 2l z podziałką.

2. Umyć narządy moczowo-płciowe.

3. Zbiórkę moczu rozpocząć rano od drugiej porcji (pierwszą oddać do ubikacji).

4. Mocz zbierać do przygotowanego pojemnika przez całą dobę.

5. Zbiórkę zakończyć następnego dnia pierwszą porcją moczu.

6. W ciągu całej zbiórki pojemnik z moczem przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C.

7. Po zakończeniu zbiórki, mocz dokładnie wymieszać , odlać około 50-100 ml do jednorazowego pojemnika plastikowego.

8. Pojemnik podpisać imieniem i nazwiskiem, zapisać ilość moczu oddanego w ciągu doby i jak najszybciej dostarczyć do punktu pobrań.

 

 

Zasady postępowania przed badaniem glukozy we krwi

Aby wykonać  badanie glukozy we krwi należy:

1. zgłosić się rano po wypoczynku nocnym,

2. na czczo przynajmniej 12 godzin po ostatnim posiłku,

3. po zachowaniu kilkudniowej diety normo-węglowodanowej.

Uwaga: na wyniki badań wpływ mają: posiłek, stres, leki o działaniu hiperglikemizującym
(B-blokery, kortykosteroidy, tiazydowe leki moczopędne), wysiłek fizyczny i kofeina.

Aby wykonać doustny test tolerancji glukozy (OGTT) należy:

1. zgłosić się o godz. 7:00 - 7:20 ze skierowaniem lekarskim oraz z odważoną w aptece glukozą (75g),

2. po pobraniu krwi na czczo wypić, w ciągu 5 minut, całą objętość przygotowanego
w punkcie pobrań roztworu glukozy,

3. w ciągu trwania badania nie jeść,

4. na kolejne pobranie zgłosić się 2 godziny po wypiciu glukozy lub według zaleceń lekarskich.

Aby wykonać przesiewowy test u kobiet w ciąży (GCT) należy:

1. zgłosić się do godz. 8:00 ze skierowaniem lekarskim oraz z odważoną w aptece glukozą (50g),

2. po pobraniu na czczo wypić, w ciągu 5 minut, całą objętość przygotowanego
w punkcie pobrań roztworu glukozy,

3. w ciągu trwania badania nie jeść,

4. na kolejne pobranie zgłosić się 1 godzinę po wypiciu glukozy.

 

 

Przygotowanie pacjenta do wymazu bakteriologicznego

1. Wymaz bakteriologiczny pobierany jest w punkcie pobrań laboratoryjnych.

2. Przed wymazem z gardła lub jamy nosowo - gardłowej pacjent powinien być na czczo, bez uprzedniego mycia zębów, po przepłukaniu jamy ustnej przegotowaną wodą.

3. Wymaz z oka powinien być pobrany co najmniej 4 godziny po wprowadzeniu leków przeciwbakteryjnych
lub po płukaniu oka.

4. Materiał pobrany na podłoże transportowe należy przechowywać w temperaturze pokojowej do czasu dostarczenia do punktu pobrań (maksymalnie do 24 godzin).

 

 

Zasady prawidłowego pobrania kału do badania

Kał - badanie ogólne na pasożyty i krew utajoną

1. Kał należy dostarczyć w jednorazowym pojemniku plastikowym, zakupionym w aptece.

2. W pojemniku należy umieścić kilka grudek kału, pobranych z różnych miejsc.

3. Kał do badania nie może zawierać domieszki moczu, wody z lewatywy czy parafiny.

4. Wszystkie twory budzące podejrzenie np. fragmenty pasożytów czy śluz należy umieścić w pojemniku
(nie płukać wodą).

5. Podpisany imieniem i nazwiskiem pojemnik należy dostarczyć do laboratorium w godzinach rannych, jak najszybciej od zebrania materiału (kał można przechować w lodówce do następnego dnia).

6. Zaleca się, aby badania krwi utajonej w kale nie wykonywać w czasie menstruacji, krwawienia z hemoroidów,
po spożyciu alkoholu oraz w trakcie leczenia żelazem, salicylanami i innymi lekami, które mogą drażnić przewód pokarmowy.

Kał - posiew

1. Próbkę kału należy pobrać do jałowego pojemnika ze szpatułką i zaraz po pobraniu szczelnie zamknąć.

2. Pojemnik należy podpisać imieniem i nazwiskiem.

3. Przed dostarczeniem do punktu pobrań pobraną próbkę kału należy przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C.

4. Zaleca się wykonywać badanie przed rozpoczęciem leczenia, a w celu kontroli nie wcześniej niż po 3 dniach
od zakończenia leczenia.